Wij dragen graag ons steentje bij in het opleiden van de nieuwe vaklui voor de toekomst!

Wij dragen graag ons steentje bij in het opleiden van de nieuwe vaklui voor de toekomst!

In 2016 is Remco bij ons begonnen als leerling. Nadat hij zijn MBO-4 in 2021 had afgerond, is hij bij Sasburg Techniek in dienst gekomen.
Inmiddels is Remco gegroeid tot een zelfstandige monteur, die zelf leerling monteurs aanstuurt.

Om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in hun leerproces plannen wij om de maand een mentorgesprek.
Waar Remco eerder deze gesprekken voerde met zijn mentor, is hij nu zelf diegene die onze leerlingen coacht.
Er wordt samen met de leerling besproken wat er goed gaat, en waar nog mogelijkheden liggen tot verbetering.
Zo werken we samen richting een succesvolle afronding van de opleiding.

Aandacht voor jou, en samen werken aan het opleiden van de nieuwe generatie, daar doen wij het voor!

Publicatiedatum: 14 april 20

Wij dragen graag ons steentje bij in het opleiden van de nieuwe vaklui voor de toekomst!