Certificering

ISO 9001:2015

De norm ISO 9001:2015 helpt organisaties een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten en in te voeren. Deze norm wordt toegepast om te borgen dat de organisatie kan voldoen aan de eisen van haar klanten. Daarnaast bevat deze nieuwste versie van de norm niet alleen een set algemene eisen, maar geeft het Sasburg Techniek ook de uitdaging om de interne en externe risico's te analyseren met het oog op borging en verbetering van de continuïteit. Bedrijfsprestaties worden continu gemeten en gebruikt om de dienstverlening nog verder te optimaliseren.

Jaarlijks worden wij geauditeerd door DEKRA op het naleven en hanteren van de kwaliteitseisen en procedures.

Door het behalen van ons certificaat hebben wij bewezen een betrouwbare en kwalitatief hoogstaande partner te zijn!

In de installatiesector is veiligheid prioriteit nummer één. Als aannemer nemen wij alle veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Het komt vaak voor dat opdrachtgevers eisen dat hun aannemer over een VCA-certificaat beschikt. Met dit certificaat tonen wij aan dat Sasburg Techniek de veiligheidszaken op orde heeft en dat ons VGM-beheerssysteem aan de regels voldoet.

ISO 9001:2015 certificering Sasburg Techniek

VCA Certificering Sasburg Techniek

VCA**

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. VCA** is gericht op hoofdaannemers, die aan meerdere criteria moeten voldoen. Met een VCA-certificaat laten wij aan onze klanten zien dat ze te maken hebben met een bedrijf dat niets aan het toeval overlaat wanneer het gaat om veiligheid, gezondheid, milieu, meldingsprocedures, correcte taakrisicoanalyses en het in kaart brengen van onveilige situaties en ongevallen. Onze klanten kunnen er bovendien van op aan dat de Sasburg Techniek medewerkers voortdurend worden opgeleid en werken met veilig en goedgekeurd gereedschap.