Ons team

Ons team Sasburg Techniek

Wij onderscheiden ons op basis van een flexibele klantgerichte instelling en de kwaliteit van de geleverde diensten en producten.

Door een combinatie van lokaal ondernemerschap, externe en interne samenwerking (partners) en kennisdeling kan Sasburg Techniek klantgericht werken.

Gekwalificeerde engineers en installateurs van Sasburg Techniek ontwerpen, plannen, organiseren en realiseren complete technische installaties voor de utiliteitsbouw met name gericht op de zorgsector. Te denken valt aan licht-, kracht-, brandmeld-, camera-, inbraak-, ontruiming-, telematica-, toegangscontrole-, verpleegoproepinstallaties. We zijn actief in nieuwbouw en renovatie van eenvoudige verbouwingen tot grootschalige en complexe projecten.

Sasburg Techniek wil geen traditionele installateur zijn, maar zich richten op het ontzorgen van een opdrachtgever. Wij willen vanuit een goede klantrelatie vroeg aan tafel zitten, meedenken en adviseren over totaal concepten.

Sasburg Techniek pand