Migratie Brandmelders

Migratie Brandmelders

Project

Migratie Brandmelders van BWD 9 – 19 bij NWZ Alkmaar

Opdrachtgever

Siemens Nederland B.V.

Projectomschrijving

De brandmeldinstallatie bij NWZ Alkmaar wordt gefaseerd aangepast.

Een deel van de Brandmeldcentrales is al vervangen voor de nieuwe Siemens Sinteso Centrales en daarbij hoort ook het vervangen van de componenten.

Het eerste gedeelte waar de componenten zijn vervangen is BWD 9 t/m 19.

In Bouwdeel 10 is een hoog atrium +/- 20 meter hoog, waar Aspiratie gemonteerd diende te worden. Om de overlast tot een minimum te beperken is gezocht naar een unieke oplossing.

We hebben een gecertificeerd klimbedrijf namelijk HWS (High Work Solutions) benaderd om deze werkzaamheden onder ons toezicht uit te voeren.

Dit is een bedrijf die gespecialiseerd is om op hoogte te werken door middel van touwen. Hierdoor hoefde er geen Steiger opgebouwd te worden. Dit heeft geleid dat de Vide in de Centrale Hal niet meerdere dagen maar 1 dag onbereikbaar was. De trap tot de derde verdieping kon gewoon gebruikt worden en ook op de verdiepingen rondom kon gebruik gemaakt worden van de verkeersroute.

Zowel de gebruiker als de opdrachtgever waren zeer te spreken over deze manier van werken op hoogte. Al met al een geslaagde oplossing en zeker een oplossing die vaker toegepast kan worden voor werkzaamheden op hoogte of andere moeilijk bereikbare plaatsen.

Afbeeldingen

Migratie Brandmelders