Nieuwe MRI 3 Tesla geïnstalleerd

Nieuwe MRI 3 Tesla geïnstalleerd

Noordwest Ziekenhuisgroep heeft een nieuwe MRI 3 Tesla aangeschaft, deze kwam ter vervanging van de bestaande MRI. Om zolang mogelijk gebruik te maken van de huidige MRI, is de nieuwe MRI in een nieuw te creëren MRI ruimte geïnstalleerd. De bedieningsruimte is twee keer zo groot geworden zodat voor een bestaande en de nieuwe MRI één bedieningsruimte is.

Doordat de oude MRI pas weggehaald kon worden na het ingebruikname van de nieuwe MRI zijn er verschillende ruimtes fysiek verplaatst en hebben ze tussentijds een andere functie gekregen.

Alle werkzaamheden hebben plaats gevonden in meerdere fases. De afdeling kon hierdoor volledig door blijven functioneren en heeft zo min mogelijk hinder ondervonden van de werkzaamheden.

Een goede afstemming met de aannemer, leverancier van de MRI en de afdeling is noodzakelijk om zo min mogelijk overlast te veroorzaken en om alle wensen van alle partijen goed op papier te krijgen. Een goed voortraject is daarvoor noodzakelijk.

Werkzaamheden:

  • Aanpassing verlichting zolder en groepenkast.
  • Engineering elektrotechnische opdracht.
  • Kabels aanleggen t.b.v. migratie regelkasten.
  • Vervangen van bestaande verlichting door LED verlichting.
  • Brandmeldinstallatie aanpassen.
  • Leveren en aansluiten van de RAK t.b.v. de MRI.
  • Elektrotechnische voorzieningen maken t.b.v. de nieuw te plaatsen automatische schuifdeur.
  • Paslezer systeem plaatsen.

Periode: april t/m juni 2021

 

            

     

Nieuwe MRI 3 Tesla geïnstalleerd