Optimaliseren IC Dijklander Hoorn

Optimaliseren IC Dijklander Hoorn

Het Dijklander Ziekenhuis heeft de intensive care voor de toekomst geoptimaliseerd, wat een positieve bijdrage zal leveren aan het werkproces binnen de IC en minder bewegingen op de afdeling. Ook is de afdeling optimaler ingericht, waardoor er ruimte is gekomen voor extra IC-bedden.

In het bouwteam waren wij aangewezen voor de realisatie van de elektrotechnische werkzaamheden. Samen hebben we er voor gezorgd dat het zorgpersoneel en de patiënten zo min mogelijk hinder ondervonden van de werkzaamheden. Dit is juist op deze afdeling uiterst belangrijk.

De laatste fase van dit mooie project, was het vervangen en verplaatsen van de centrale balie. Aangezien de afdeling natuurlijk gewoon door functioneert en bij de centrale balie alle bewakingsmonitoren worden bewaakt, is ook dit weer een knap staaltje werk geweest van het gehele
bouwteam.

Werkzaamheden:

  • Aanpassen telefoniestamkabels.
  • Aanpassen/omleggen glasvezelkabels.
  • Veilig stellen en verwijderen van luskabels brandmeldinstallaties.
  • Controleren van de toegangscontrole en camera installaties.
  • In stand houden van de glasvezelverbinding, telefonieverbinding, intercomverbinding, doormeldingen BMI en inbraak i.v.m. door functioneren afdeling.
  • Aanpassen en omleggen preferentiekabel t.b.v. de preferentieschakeling van de liften.
  • Aanpassen brandmeldinstallatie.
  • IC, medische ruimte klasse G2.
  • Medische aardingen conform G2.
  • NEN1010/NEN3140 inspectie.

Periode: juli t/m december 2021

     

     

Optimaliseren IC Dijklander Hoorn