Verbouw operatiekamers

Verbouw operatiekamers

Project:
Verbouw en opwaarderen operatiekamers

Opdrachtgever:
Ziekenhuis Amstelland

Projectomschrijving:
Sasburg Techniek heeft bij ziekenhuis Amstelland een uitdagend en een zeer geslaagd Turn-key project opgeleverd, in nauwe samenwerking met Medical Building Services en Building Services Amersfoort.

Het verbouwen van 2 operatiekamers zodat deze voldoen aan de nieuwe Klasse 1, prestatieniveau-1 conform de nieuwe WIP richtlijn RL 7 (addendum 2016)

Daarbij wordt door Sasburg Techniek de elektrische installatie opgewaardeerd naar de medische classificatie Groep2 conform de nieuwste norm NEN1010:2015.
Door het opstellen en afstemmen van een gedegen Plan van Aanpak en een preventieve risicoanalyse, kunnen tijdens onze verbouwwerkzaamheden,

Tevens is de gebruiker middels onze demontage en installatietekeningen exact op de hoogte, van de door ons geïnventariseerde en geplande werkzaamheden. Zo kan de gebruiker in een vroegtijdig stadium voor aanvang van de werkzaamheden in combinatie met de geplande mock-up hun eventuele wensen kenbaar maken.

Als bouwteam kregen we een belangrijk compliment vanuit de gebruikers, dat tijdens het ontmantelen van operatiekamer 2, er totaal geen geluidsoverlast is waargenomen.

Randy, Casper en Remko, bedankt voor het mooie resultaat welke jullie hebben neergezet en de complimenten vanuit Technikeur welke de inspectie heeft uitgevoerd, voor de hoge kwaliteit en een uitmuntende installatie.

Verbouw operatiekamers