Voorbereiden ruimte op nieuwe Bucky 2

Voorbereiden ruimte op nieuwe Bucky 2

In deze ruimte hebben we mee mogen werken aan het vervangen van het oude Bucky toestel.

Hierbij hebben we zorg gedragen aan het afkoppelen van de oude Bucky. De oude installatie die niet meer nodig is voor de nieuwe Bucky hebben we gedemonteerd. De nieuwe installatie hebben we aangelegd zoals opgegeven door Philips;

 1. Nieuwe Voedingskabel vanaf RAK kast.
 2. Nieuwe potentiaal vereffeningsinstallatie conform de medische classificatie G1.
 3. Stralings- c.q. beletlampen (rood/groen) bij alle toegangsdeuren tot de ruimte geplaatst.
 4. Aanpassen kabelgoottracé boven het systeemplafond in verband met de staalconstructie ten behoeve van de nieuwe Bucky.
 5. Aanpassen en uitbreiden van het aantal wandcontactdozen en data’s geplaatst in de bedienruimte.

Ook hebben we de brandmeldinstallatie aangepast conform de norm.

 

Werkzaamheden

 • Vrijschakelen en veiligstellen voedingen Röntgen aansluitkast.
 • Demonteren, verwijderen installatie onderdelen in/op wanden.
 • Loskoppelen en verwijderen armaturen.
 • Demonteren installatie onderdelen boven systeemplafond.
 • Aftekenen eventuele sparingen t.b.v. wandgoten.
 • Aanpassen E-installatie boven systeemplafond en op de wanden.
 • Aansluiten en inleggen nieuwe LED armaturen.
 • Aansluiten nieuwe Röntgen aansluitkast.
 • Afmontage op wanden na afwerken met lood, scan en sausen.
 • In bedrijf stellen BMI.
 • In bedrijf stellen verpleegoproep.
 • NEN1010:2015 inspectie medische ruimte klasse G1.
 • Oplevering en verstrekken revisiegegevens en PVO.

Periode:  augustus t/m september 2020

Publicatiedatum: 13 juli 2021

Voorbereiden ruimte op nieuwe Bucky 2