Update project Winclove

Update project Winclove

Zo vlak voor de vakantieperiode zijn we bij Winclove volop bezig met het in bedrijfstellen van de installaties in de cleanroom,
opslag en het kantoor van de productie afdelingen. Dit is noodzakelijk zodat er kan worden aangevangen met het valideren van
de cleanroom en de productielijnen kunnen worden getest. Vervolgens liggen we dan exact op schema, waardoor zoals gewenst
de productie in januari kan starten.

Na de vakantie zal worden aangevangen met de inrichting van het laboratorium en de kantoren. Tevens wordt door ons de
brandmeldinstallatie in bedrijf gesteld en de domotica installatie ten behoeve van het smart building systeem geprogrammeerd.
Verder zal de zonnepaneel installatie op het dak en aan de gevel worden gemonteerd. Vooral de gevelinstallatie is echt maatwerk
en is in nauwe samenwerking met de bouwkundige aannemer Hecon uitgewerkt.

Geen standaard oplossingen houdt techniek interessant!

         

     

Publicatiedatum: 28 juli 2023

Update project Winclove